Din email adresse:
Hvor sætter du dit kryds ved næste valg?
Socialdemokraterne
Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Kristendemokraterne
Dansk Folkeparti
Venstre
Liberal Alliance
Enhedslisten
Ved ikke
3838 har stemt.

En politisk betragtning


Kategori: Blandede

Mange mennesker vælger, til et valg at blive siddende i sofaen, den omsiggribende mening om politik er; "Det nytter jo ikke noget!" Men uanset hvor man stemmer, er det en brugbar stemme man afleverer.
SELVFØLGELIG NYTTER DET!
Den siddende VK-regering og DF, er sandsynligvis den mest manipulerende sammensætning af politisk bestemmende partier, der har siddet på magten i Danmark i de sidste 65 år. Godt for dem at ordet “manipulerende” er opfundet, siden dengang. Det skulle nok nærmest kunne oversættes som værende “løgnagtige” eller “omgås sandheden meget lemfældigt” eller endda “værende fulde af varm luft” i dag. Men så ville jeg jo også være manipulerende med ord og sprog I dette brev, og det er absolut ikke tilfældet.Hvorfor skifte en Regering ud “når det nu lige går så godt?”
• Ventetider på hospitalerne er ikke væsentlig nedsat,
• “Ældrechecken” giver I snit den enkelte ca. 9,- kr. udbetalt.
• Der har aldrig været så mange kriminelle på fri fod som nu.
• Udgifterne til offentlige transportmidler, bliver ved med at stige, samtidigt med at flere buslinier bliver nedlagt og servicen kraftigt forringet.
• Der er I Regeringens første 3 år skåret 3,7 mia. af den varige miljøindsats.
• Regeringen taler om problemer med integration af indvandrere, men de har selv indført; 24 års reglen, en ekstrem lav startydelse, madpakkeordning, nedskæring på den positive indsats i udsatte boligområder.
• Der er skåret kraftigt ned på U-landsbistanden.
• De penge der blev skåret fra, skulle have været brugt til sygehusområdet, men det skete bare ikke. Der mangler man foreløbig 450 mill.
• Konservative vil fjerne efterlønnen og skære kraftigt på købekraften af børnechecken og skære ned på boligstøtten og kontanthjælp.
• Regeringen præker om at de vil skabe mere fred i Verden, så de sendte Danmark i krig mod Irak, imod FNs anbefaling.
• De tropper der blev sendt derud, havde så dårligt materiel med, så det er et under, at de kommer bare nogenlunde hele hjem.
• Uddannelse er et kapitel for sig, det er lykkedes regeringen at skære 4 mia. væk, fordelt fra Folkeskolen til Universiteterne.
• Skolepraktiken er helt væk.
• Aftenskolerne har fået fjernet tilskud, så de der havde lyst og brug for undervisningen, ikke har råd til at benytte den.
• Efteruddannelsen bliver saboteret af påklistrede gebyrer.
Disse 15 punkter er kun nogle få, af de steder, der I vort Samfund er med til at financiere Regeringens “skattestop”. Og I virkelighedens Danmark, er det de lavest lønnede, der betaler hele forbrugergildet. Noget der desværre ikke generer Dansk Folkeparti, det såkaldte midterparti. De støtter de svage hver gang der skal være valg, og når så det bliver hverdag igen, ser man ikke mere til dem.

SKATTEN
Nyrup-regeringen efterlod et skattetryk på 49,9 procent og dermed var skattetrykket samlet set uændret i forhold til 1993, hvor Socialdemokraterne overtog regeringsmagten. De borgerlige partier har ellers kørt flere skræmmekampagner om 105 nye skatter under den tidligere SR-regering, men de glemmer, at 103 skatter samtidigt blev sat ned og det samlede skattetryk dermed var uændret. Det såkaldte skattestop, som regeringen er så stolte over, giver rundt om i kommunerne store nedskæringer på ældre,- og børneområdet. Vi kan allerede nu se resultaterne på undervisnings-området, den har aldrig været mere udsultet end nu, og det ser vi tydeligt på resultaterne. Der er også stadig megen mystik om det to-cifrede mia. beløb, der dukkede op på skatteminister Kristian Jensens skrivebord, uvist hvorfra. Men det må da vise at ikke alle er underlagt et skattestop.

U-LANDSHJÆLPEN
På et møde i 2003 mellem forligspartierne og finansminister Thor Pedersen blev partierne underrettet om, at regeringen opsiger MIFRESTA-aftalen fra 1999, som har forpligtet Danmark til at bruge 0,5% af BNI på miljø-, freds- og stabilitetsbistand til Østeuropa, Arktis og ulandene.

”Med den hidtidige bistands-linje fra regeringen, kræver det ikke nogen større ledvogtereksamen at regne ud, at regeringens planer om at samkøre kasserne for ulandsbistand og MIFRESTA-bistand kommer til at betyde yderligere nedskæringer. Desuden kan man frygte, at regeringen bevidst vil forplumre, hvad pengene egentlig går til. Den kvalitet i bistanden, som vi alle ønsker, bliver det sværere for både Folketing og andre interessenter at kontrollere,” siger Jann Sjursen.

KATASTROFEN I ASIEN
På papiret har den danske regering været gavmild med 420 millioner kroner, men regeringen har ikke givet - den har taget. De 420 millioner kroner er nemlig taget fra u-landsbistanden og den kasse, som skulle gøre os i stand til at
hjælpe ofre for katastrofer i 2005. I modsætning til lande som Norge og England har Danmark ret beset ikke bevilget en eneste ny krone, sådan som
statsministeren ellers gav indtryk af under sin nytårstale.

Fra kronik i Pol. 6. dec. 2004:
Den samlede pulje er blevet dramatisk beskåret. I valgkampen for tre år siden lød meldingen, at man ville spare 1,5 milliarder kroner på ulandsbistanden.
Men siden er Mifresta blevet afskaffet, og man er begyndt at bruge ulandsmidler på Mifresta-formål.
Hvis Danmark fortsat gav 1 procent af BNI i hjælp til de fattige, og hvis Mifresta-rammen ikke var blevet fjernet, så ville u-landsbistanden og miljøbistanden til udviklingslandene over Mifresta-rammen næste år have
fyldt 1,125 procent af BNI. Det svarer til 16,95 milliarder kroner.
Finanslovsforslaget for 2005 siger, at 0,83 procent af BNI går til bistanden. Det svarer til 12,51 milliarder kroner.
Forskellen er altså mere end 4,4 milliarder kroner - om året! Det er tre gange mere, end den nuværende regering lagde op til, ved valgkampen for tre år siden.

LIBERALISME OG VELFÆRD!
Som en kendt minister så bravt sagde det i et uset og ubetænksomt øjeblik sagde det; “Den Liberale Revolution, skal listes ind ad bagdøren”! De ultraliberalistiske medlemmer af regeringen ønsker kun at gøre Danmark til et ultraliberalistisk land, hvor det, det hele drejer sig om, er at alle de rige skal kunne rave til sig og de der ikke er i stand til at klare sig selv, må så bare gå under, og det naturligvis for egen regning, og ikke Samfundets.
http://www.liberator.dk en side der siger mere end mange ord og forklaringer, og foreningen Liberator, har da også masser af medlemmer fra Venstre og Konservative. Det er virkelig frihed og rigdom til enhver der tør tage det selv.
Man kan undre sig over hvordan de to regeringspartier kan tage ordet “Velfærd” i deres mund, uden at blive blå i hovedet og få horn i panden.Hvis virkelig man tror, at disse herrer vil samarbejde om at bevare velfærdet i Danmark, så får man en vældig overraskelse. Men det er meget religiøse mennesker, disse politikere fra V og K. Deres motto er; “Er du Guds barn, så klar dig selv”!

ET LILLE PUST FRA NYTÅRET
En lille bemærkning til Statsminister Foghs Nytårstale; Hvorfor skulle der tallet 100.000 ofre til, før end Fogh skrottede sin oprindelige tale, og diskede op med en ny følsomt præget tale, hvor han selv og studiet var “stylet” op til varme og intiminitet, og kun omhandlede Asien. Der er mindst fem mennesker der kender den oprindelige tale. En dag kommer den vel på banen, men hvornår?

SÅ SELVFØLGELIG NYTTER DET

Efterskrift
Tal og statistiske oplysninger I dette brev stammer fra bl.a. Nyhedsbrevet A-4, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Amtsrådsforeningens Statistik, Socialdemokratiet, Kristendemokraterne og udtalelser fra Regeringsmedlemmer.
Oplysningerne er samlet af, og brevet sat sammen af Ole Stanley Olsen, medlem af Socialdemokratiet på Amager, men dette brev og udtalelserne omkring det er mine private og ikke udtalt på Socialdemokratiets vegne.


Onsdag d. 19 januar 2005 af: Ole Stanley Olsen

Del denne historie på facebook

Der er ikke tilføjet nogen kommentarer.
Du skal være logget ind for at skrive kommentarer.
Log ind Tilmelding
Tip en ven:

Modtagers e-mail: Din e-mail:

Besked: